„NÁVRAT KE SVÉ BUDOUCNOSTI“

CONCEPT STUDIO ORBHAUS
VYCHÁZÍ Z VNITŘNÍ IDENTITY KLIENTA A POTŘEB PRO JEHO ROZVOJ,
PRACUJEME S PRVKY PŘÍRODY, ORGANICKÝMI TEXTURAMI, BARVAMI A MATERIÁLY
S NADČASOVÝM ZPRACOVÁNÍM.

SOUČÁSTÍ SPOLUPRÁCE JE ANALÝZA PROSTORU,
 „HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ BUŇKY“ –  PROFIL REALIZOVANÉHO PROJEKTU.

NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT SYMBIÓZU VNITŘNÍHO
A VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.